11 maart 2002

Actualisatie CPB document inzake participatie Joint Strike Fighter (JSF)

In een brief aan de Tweede Kamer (nr 26 488, nr.8) hebben de betrokken bewindslieden het besluit tot JSF-deelname onderbouwd op basis van geactualiseerde cijfers en afspraken over medefinanciering door de betrokken bedrijven.

De Tweede Kamercommissies voor Defensie, Economische Zaken en Financiën, en de Commissie voor Rijksuitgaven hebben het CPB vervolgens gevraagd een actualisatie te maken van het eerdere CPB-onderzoek inzake de deelname aan de verdere productontwikkeling van de JSF.

In deze notitie wordt in kort bestek aangegeven wat de betekenis is van deze nieuwe informatie voor de berekeningen en conclusies, zoals die eerder zijn weergegeven in CPB Document nr 13. Deze actualisatie is gebaseerd op de brief aan de Tweede Kamer en onderliggend materiaal verstrekt door de betrokken departementen.

Lees meer over