9 januari 2007

Actuele beeld houdbaarheid overheidsfinanciën

De uitkomst van de vergrijzingsstudie, die het CPB in maart 2006 publiceerde, is dat de overheidsfinanciën op lange termijn niet houdbaar zijn. Dat wil zeggen dat de bestaande overheidsvoorzieningen niet kunnen meegroeien met de welvaart zonder dat de belastingen moeten worden verhoogd of de overheidsschuld zich uiteindelijk explosief ontwikkelt.

Bij de beoordeling van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën kan het beste gebruik worden gemaakt van het zogenoemde robuuste EMU-saldo. Op basis van deze indicator is in de Economische Verkenning 2008-2011 (EV) een houdbaarheidstekort, dat wil zeggen het verschil tussen het feitelijke robuuste saldo en het houdbare robuuste saldo, berekend van 1½% BBP (9 mld euro) in 2011.

Lees meer over