28 september 2007

Advies over de Lange-termijnverkenning Schiphol

Bij de Lange-termijnverkenning Schiphol doet het Ministerie van Verkeer en Waterstaat er goed aan vooral ook verder te kijken dan 2020 én om een breed scala aan opties mee te nemen.

Met scenario's kan men de onzekerheden in kaart brengen; kosten-batenanalyse is de geëigende techniek om de opties integraal tegen elkaar af te wegen; alle relevante aspecten komen dan aan bod, zoals de internationale bereikbaarheid, het ruimtegebruik, het milieu, de leefomgeving en de economie.

Dat is de kern van het advies van het Centraal Planbureau (CPB), het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) aan de minister van Verkeer en Waterstaat. De minister had om advies gevraagd over de aanpak van het onderzoek. Vandaag heeft de minister met andere stukken ook de notitie van de planbureaus en het KiM aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lees meer over