14 maart 2013

Afbouw van consumentenschuld - welke rol voor de overheid?

Nederlandse huishoudens hebben internationaal gezien hoge schuldenniveaus, die voornamelijk bestaat uit hypotheekschuld. De financiële crisis van 2007-2008 en de huidige Europese schuldencrisis hebben tot dalende huizenprijzen in Nederland geleid, in 2010 met 2,0%, in 2011 met 2,3% en in 2012 met 5,9% volgens cijfers van het CBS.

Dit achtergronddocument analyseert allereerst welke marktfalens ertoe kunnen leiden dat afbouw van consumentenschuld via deleveraging of schuldsanering op een inefficiënte manier gebeurt en geeft daarmee een potentiële rechtvaardiging voor overheidsingrijpen.

Vervolgens bespreken we de valkuilen van overheidsingrijpen. Deze belichten we aan de hand van de bestaande empirische literatuur die de effecten van overheidsingrijpen in kaart brengt en drie casestudies van landen (de VS, IJsland en Hongarije) waar de overheid actief beleid heeft gevoerd dat is gericht op het reduceren van schuldenniveaus gedurende de recente crisis. Op basis hiervan trekken we conclusies over de do’s and don’ts van schuldherstructurering bij consumenten. Tot slot beschrijven we op basis van de DNB Household Survey de Nederlandse situatie en doen enkele verkennende econometrische analyses. Wie zijn de huishoudens die onder water staan? Heeft dat effect op het spaargedrag van die huishoudens?

Auteurs

Nancy van Beers
Michiel Bijlsma