1 januari 1995

Agrarische relaties tussen Duitsland en Nederland

Banden tussen beide landen worden geanalyseerd door middel van hun invloed op de bilaterale handel. Het blijkt dat het Nederlandse bilaterale handelsoverschot is toegenomen van 1986 tot 1992.

Overheidsbeleid, historische ontwikkelingen en de snelheid van invoering van nieuwe technologieën hebben een belangrijke invloed op de samenstelling van de handel. Mutaties in de handelsstromen zijn voor een groot deel veroorzaakt door beleidsmaatregelen, veranderende smaak van de consument en de toenemende concurrentie van (met name) Oost-Europese landen.

Ten slotte had en zal de Duitse eenwording haar invloed hebben op de handelsstromen. In de nabije toekomst lijken de snelheid en de resultaten van het overgangsproces in Oost-Duitsland, de effecten van de GATT-overeenkomst en de reacties van de leveranciers van landbouwproducten op veranderingen in de voorkeuren van consumenten in een verzadigde markt, het beeld te bepalen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Kees Folmer