1 juni 1997

AIECE werkgroep verslagen - voorjaar 1997; de werelhandel en wereld grondstoffenprijzen 1996 - 1998

Deze werkdocument bevat twee half-jaarlijkse verslagen van werkgroepen van de AIECE, de Vereniging van Europese Conjunctuur Instituten.

Het eerste verslag is van het Centre d'Observation economique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, namens de Werkgroep Buitenlandse Handel, het tweede is door het Kiel Institute of World Economics, namens de Werkgroep Grondstoffenprijzen.

De Werkgroep Buitenlandse Handel merkt op dat groei van de wereldhandel, in volume, vorig jaar net onder de 6% bleef, 2 procentpunten minder dan in 1995. Maar dit lagere cijfer verbergt een herstel in de loop van het jaar, voornamelijk gebaseerd op de versnelling van de intra-Europese handel. Een sterkere activiteit in Europa zal een van de belangrijkste factoren zijn achter de dynamiek van de wereldhandel in 1997-1998, met een groei van 7% in beide jaren. Bovendien, de bewegingen van de wisselkoersen (opwaardering van de dollar ten opzichte van de Europese valuta's en de yen, opwaardering van de lire en het Britse pond ten opzichte van andere Europese valuta) hebben de import- en export prijzen van vorig jaar beïnvloed. Dit moet leiden tot een herverdeling van de marktaandelen tussen de voornaamste concurrenten. Een opvallend kenmerk van deze voorspeloefening is dat de internationale handelsprijzen nagenoeg stabiel zijn, wat de afwezigheid van de inflatoire druk op mondiaal niveau onderstreept. Dit fenomeen kan grotendeels worden verklaard door de scherpe internationale concurrentie en de openheid van de internationale handel. Toegevoegd aan het rapport zijn twee speciale opmerkingen, een door KOPINT Boedapest die recente trends in de handel van de verschillende Oost-Europese landen beoordeelt, en een door het CPB die zich richt op de exportprestaties van Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek sinds 1991.

De Werkgroep Grondstoffenprijzen houdt zich in het bijzonder bezig met de grondstoffenmarkten. De wereldgrondstoffenprijzen zijn in 1996 in totaal met 7% gestegen. Jaargemiddelden geven echter geen goed beeld, want ze zijn een samenstelling van heterogene ontwikkelingen: stijgende olieprijzen, die een dominant gewicht hebben, en dalende prijzen voor industriële grondstoffen en voedsel en dranken. Prognoses voor 1997 en 1998 wijzen in de tegenovergestelde richting: de olieprijzen zullen naar verwachting licht dalen terwijl de industriële grondstofprijzen waarschijnlijk zullen toenemen, een proces dat al begon aan het einde van 1996 en zal afvlakken tot en met 1998. De prijzen voor voedsel en dranken zullen licht dalen na een sterke stijging tijdens de eerste maanden van 1997.

Dit is een Engels/Franstalige publicatie en de pdf-file is niet geheel compleet.