1 januari 1995

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid: Plan van Van Elswijk

Bij de huidige financieringswijze van de sociale verzekeringen leidt een inkrimpring van de werkgelegenheid tot hogere sociale premies die de loonkosten verhogen en daarmee de werkgelegenheid verder verminderen.

Om deze vicieuze cirkel te voorkomen heeft Van Elswijk een alternatieve financieringswijze van de sociale zekerheid voorgesteld die de werkgelegenheid zou kunnen bevorderen. Dit werkdocument analyseert de effecten van een dergelijke wijziging in de financiering van de sociale zekerheid.

Auteurs

Ruud Okker
A.W.H. Dortmans
Jan Donders
Ate Nieuwenhuis
M.O.F.M. van den Tillaart

Lees meer over