10 juli 2018

Analyse actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

Het CPB heeft op verzoek van PVV, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, DENK, SGP en FVD het actieprogramma ‘Werken in de zorg’ geanalyseerd. Naast de budgettaire effecten komen ook de programma-effecten (het effect op de werkgelegenheid in de zorg) van het actieprogramma aan bod.

De notitie is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 behandelt de budgettaire effecten van het actieprogramma, hierbij is het analysekader van ‘Zorgkeuzes in Kaart’ gehanteerd. Paragraaf 3 toont de programma-effecten van het actieprogramma (het effect op de werkgelegenheid in de zorg).

Lees meer over