27 september 2010

Analyse economische effecten financieel kader

Op verzoek van de informateur heeft het CPB de economische effecten van het financieel kader van het coalitieakkoord doorgerekend.

De analyse is gebaseerd op het financieel kader, zoals ontvangen op 24 september 2010. Voorliggende analyse is dus géén analyse van het coalitieakkoord. In bijlage A staat precies aangegeven welke maatregelen zijn meegenomen in de analyse.

Basis voor doorrekening is een geactualiseerde versie van de Economische Verkenning 2011-2015. In de actualisatie zijn de ontwikkelingen (economisch beeld en beleid) sinds maart tot en met de Macro Economische Verkenning 2011 (dd. 21 september 2010) verwerkt. De zogeheten ‘augustusbesluitvorming’ maakt onderdeel uit van het basispad. Dit geactualiseerde basispad wijkt daarom op sommige punten (waaronder het EMU-saldo 2015) af van de Economische Verkenning 2011-2015 zoals die in maart jl. is gepubliceerd.

Lees meer over