30 september 2004

Analyse GroenLinks voorstel voor 'Balkenende-banen'

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht op korte termijn een analyse te maken van het plan van GroenLinks (GL) om 100 000 ('Balkenende'-)banen te creëren voor mensen die langer dan een half jaar werkloos zijn.

Deze notitie presenteert een ruwe schatting van de werkgelegenheidseffecten.

Het plan heeft naar verwachting een geringer effect op de werkgelegenheid dan de vergelijkbare Afdrachtskorting Langdurig Werklozen (VLW). Het geschatte werkgelegenheidseffect op lange termijn ligt daarmee onder de 10 000 personen. Wel zal het plan waarschijnlijk effectiever zijn dan een generieke lastenverlichting voor werkgeverslasten op arbeid. Op basis van de becijferingen in het IBO-rapport kan het effect van een generieke lastenverlichting van dezelfde omvang op circa 2 500 personen worden ingeschat.

Lees meer over