26 november 2004

Arbeidsaanbod in de lange-termijnscenario's voor Nederland

Deze publicatie bevat een overzicht op hoofdlijnen van de ontwikkeling van het arbeidsaanbod in de vier lange-termijnscenario's voor Nederland.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Het demografische kader voor deze scenario's is ontleend aan de desbetreffende deelstudie van het CBS en het RIVM. Hieruit resulteren uiteenlopende toekomstbeelden voor de potentiële beroepsbevolking. Op basis van scenariospecifieke veronderstellingen over sociaal-culturele trends en beleidswijzigingen, wordt de toekomstige ontwikkeling van de arbeidsmarktparticipatie voor de onderscheiden demografische groepen in kaart gebracht. Uit de combinatie van de potentiële beroepsbevolking en de participatie resulteert tenslotte het arbeidsaanbod in de vier scenario's tot 2040.

De conclusie is dat demografische ontwikkelingen in drie van de vier scenario's een negatief effect hebben op het arbeidsaanbod, terwijl de participatieontwikkeling in alle scenario's een positieve bijdrage levert. Per saldo neemt het arbeidsaanbod tot 2040 in drie van de vier scenario's toe, zij het aanzienlijk minder dan in de voorgaande decennia.

Auteurs

Hans Roodenburg
Daniel van Vuuren