29 maart 2001

Arbeidsaanbod op middellange termijn

De structurele groei van het arbeidsaanbod is een belangrijke determinant van de potentiële groei. De hoge economische groei in de afgelopen jaren is mede mogelijk maakt door een forse toename van het arbeidsaanbod.

De komende jaren zal de arbeidsaanbodgroei een stuk lager zijn waardoor de potentiële groei van het BBP in de komende jaren ook lager zal uitvallen. Behalve van de potentiële groei wordt ook een raming gemaakt van de verwachte trendmatige groei waarbij door een afbouw van de bestaande output gap een conjunctureel neutraal beeld in 2006 ontstaat.

De groei van het arbeidsaanbod is afhankelijk van demografische ontwikkelingen, de trendmatige stijging van de arbeidsparticipatie van met name vrouwen, het door de overheid gevoerde beleid, en de stand van de conjunctuur.

We bespreken welke van deze factoren verantwoordelijk zijn voor de afname van de arbeidsaanbodgroei. Verder laten we zien hoe de participatiegraden van mannen en vrouwen zich zullen ontwikkelen, mede in vergelijking tot de huidige arbeidsparticipatie in het buitenland. We kijken niet alleen naar de periode 2002-2006, maar geven we ook een doorkijkje tot en met het jaar 2010.

Downloads

Auteurs

Barthold Kuipers