Kopafbeelding publicaties CPB

Arbeidsmarkt ouderen: beter functionerende markt is het meest urgent

CPB Bijzondere publicatie 80, 23 april 2009

Deze studie stelt dat het Nederlandse beleid rond de arbeidsmarkt voor ouderen op een kruispunt is aanbeland. Hervormingen in het verleden hebben het arbeidsaanbod aangemoedigd en zullen naar verwachting leiden tot een stijging in de arbeidsparticipatie van de leeftijdsgroep 55 t/m 64 naar 60% in 2020.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Een verdere stimulering van het arbeidsaanbod is wellicht minder wenselijk omdat het financiële voordeel terecht komt bij mensen die het minder nodig hebben. Het groeiende aanbod van ouderen op de arbeidsmarkt legt echter wel verstoringen bloot aan de vraagzijde. Zo wordt de arbeidsmarkt voor ouderen gekenmerkt door lange werkloosheids-duren, lange baanduren, weinig mobiliteit en weinig investeringen in kennis en vaardigheden. De inefficiënties waren in het verleden minder zichtbaar vanwege de massale vervroegde uittreding, maar zullen in de toekomst nijpender worden vanwege de vergrijzende beroepsbevolking. Het stelt het Nederlandse beleid voor een nieuwe uitdaging. Deze wordt versterkt door de huidige financiële crisis die de komende jaren naar verwachting de werkloosheid fors zal doen toenemen. De studie biedt inzicht in de gevolgen van beleidshervormingen in het licht van deze uitdaging.

Dit is een Engelstalige publicatie, met voorin het document een uitgebreide Nederlandstalige samenvatting.

Deel deze pagina