17 augustus 2006

Arbeidsparticipatie in Update Ageing

In de vergadering van de SER-commissie SEB van 5 juli is Coen Teulings op de recente vergrijzingstudie van het CPB ingegaan, 'Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances', hierna UA (Update Ageing) genoemd.

Tijdens deze vergadering zijn enkele vragen gerezen over de veronderstellingen achter en ontwikkelingen van de arbeidsparticipatie in deze studie. Deze notitie gaat nader in op deze vragen.

Downloads