14 januari 2005

Arbeidsproductiviteit op lange termijn in historisch en internationaal perspectief

In de scenario's in "Vier vergezichten op Nederland" ligt de gemiddelde groei van de arbeidsproductiviteit tussen 1,2 en 2,1% per jaar tot 2040.

Dit memorandum plaatst deze cijfers in historisch en internationaal perspectief. De arbeidsproductiviteit in de scenario's past goed in het internationale en historische beeld.

Ook worden de groeicijfers voor de arbeidsproductiviteit vergeleken met internationale literatuur. Een kort overzicht laat zien dat de bandbreedte in de scenario's overeenkomt met wat in de literatuur gebruikelijk is.