30 maart 2017

Zijn goede onderzoekers ook goede docenten? De relatie tussen onderzoekskwaliteit en onderwijskwaliteit

In deze studie staat de vraag centraal of goede onderzoekers ook goede docenten zijn. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag analyseert deze studie de relatie tussen onderzoekskwaliteit en onderwijskwaliteit op de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht in Nederland. Door gebruik te maken van aselecte toewijzing van studenten aan verschillende docenten die een en hetzelfde vak geven, waar studenten uiteindelijk ook hetzelfde tentamen voor maken, is het mogelijk om het oorzakelijke effect van de onderzoekskwaliteit van de docent op de leerprestaties van de student te schatten. Naast het tentamencijfer maken we ook gebruik van de score op een docentevaluatie als alternatieve indicator voor de onderwijskwaliteit. Om de onderzoekskwaliteit te bepalen, gebruiken we indicatoren gebaseerd op zowel het aantal publicaties van docenten, als op de kwaliteit van deze publicaties.

De resultaten laten zien dat het aantal publicaties van een docent geen effect heeft op de leerprestaties van studenten. De kwaliteit van de publicaties van een docent draagt wel positief bij aan de leerwinst, maar alleen voor masterstudenten: masterstudenten die college krijgen van een docent met publicaties van hoge kwaliteit, behalen hogere tentamencijfers dan studenten die college krijgen van andere docenten. Dit resultaat geldt niet voor bachelorstudenten en is ook niet terug te zien in de evaluatiescores die studenten aan docenten toekennen. Masterstudenten geven geen hogere scores aan onderzoekers met kwalitatief goede publicaties.

Deze studie draagt bij aan de kennis over de wijze waarop onderzoek en onderwijs elkaar binnen een universiteit beïnvloeden. Hierover is empirisch nog weinig bekend. Deze studie analyseert de relatie tussen onderzoek en onderwijs op het niveau van de individuele onderzoeker op een specifieke faculteit in Nederland. We vinden bewijs dat excellente onderzoeksprestaties van een docent kunnen bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit in de masterfase. Dit suggereert dat toponderzoekers, wanneer zij onderwijstaken hebben, beter kunnen worden ingezet voor cursussen binnen een masterprogramma dan voor cursussen binnen een bachelorprogramma.

Auteurs

Ali Palali
Iryna Rud

Lees meer over