24 januari 2008

Armoedeval heeft wél gedragseffecten

Op verzoek van SZW reageren we in deze notitie op recente bevindingen over het effect van de armoedeval zoals gerapporteerd in de Armoedemonitor van het SCP.

De strekking van de boodschap van het SCP is dat de armoedeval geen effect heeft op de kans dat werkzoekenden een baan zoeken en vinden. Deze bevinding staat haaks op de uitkomsten van een omvangrijke (inter)nationale wetenschappelijke literatuur waarin gerapporteerd wordt over empirisch onderzoek naar de prijsgevoeligheid van het arbeidsaanbod in het algemeen, en het effect van sancties en van de uitkeringshoogte en -duur op de uitstroom uit uitkeringsregelingen in het bijzonder.

In het onderstaande duiden we eerst deze literatuur, vervolgens gaan we in op het SCP-onderzoek. We concluderen dat de bevindingen van het SCP-onderzoek geen aanleiding geven het overheersende beeld bij te stellen dat uit de genoemde literatuur naar voren komt.

Downloads

Lees meer over