12 januari 2006

Athena; een multi-sector model van de Nederlandse economie

Dit document beschrijft het multi-sector model van de Nederlandse economie, Athena. De werking van het model wordt geïllustreerd aan de hand van een bespreking van de resultaten van een aantal modelexercities.

In grote lijnen kan het model als volgt beschreven worden. De productiestructuur vormt de kern van het model en de recente onderzoeksinspanningen waren primair gericht op de ontwikkeling van het productieblok. Voor alle 18 bedrijfstakken zijn de relaties afgeleid onder de veronderstelling van optimaal gedrag van agenten. Het evenwicht op de arbeidsmarkt staat onder invloed van veranderingen in de wig, de replacement rate en de reële kapitaalkosten.

De verdeling van de vraag over bedrijfstakken en binnenlandse en buitenlandse leveranciers hangt af van de ontwikkeling van relatieve prijzen en verschillen in inkomenselasticteiten. Het laatste blok, de publieke sector (overheid, sociale zekerheid en pensioenen), is op een aantal punten geëndogeniseerd opdat de structurele ontwikkeling geschetst wordt. De toepassingen van het model betreffen een beschrijving van de resultaten van de meest recente lange termijn scenarios voor de Nederlandse economie, de effecten van een beleidspakket voor een verlaging van de vennootschapsbelasting en de effecten van een vijftal standaard varianten.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Downloads