6 augustus 2001

B2B e-commerce: omvang en economische effecten

Business-to-business (ofwel B2B) e-commerce is de handel tussen bedrijven via elektronische netwerken. Daarbij gaat het niet alleen om verkooptransacties, maar ook om het efficiënter uitwisselen van informatie dan voorheen.

Het aandeel van B2B e-commerce in de totale waarde van de onderlinge levering van goederen en diensten tussen bedrijven is nog bescheiden. Wel is B2B e-commerce veel omvangrijker dan de internethandel van bedrijven met consumenten. Voor B2B e-commerce wordt bovendien een sterkere groei verwacht. B2B e-commerce heeft in potentie belangrijke economische effecten. Enerzijds kan de toegenomen transparantie en vergroting van markten direct tot lagere prijzen leiden, anderzijds maakt toepassing van netwerktechnologie efficiencyverbeteringen in productieprocessen mogelijk. Positieve effecten op het BBP-volume zijn het gevolg.

Auteurs

Frans Suijker

Lees meer over