17 september 2004

Banenloos herstel in de Verenigde Staten

Dit is een achtergrondmemorandum bij het gelijknamige kader in de MEV 2005. Het beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten na de recessie van 2001.

Omdat het herstel van de arbeidsmarkt lang uitbleef, wordt deze periode regelmatig aangeduid als het 'banenloze herstel'. Deze typering is terecht. Het zwakke herstel van de werkgelegenheid is voornamelijk te wijten aan een sterke toename van de productiviteit in een periode van onvoldoende vraag.

Downloads

Auteurs

Wink Joosten