4 februari 2014

Banken, financiële markten en groei in ontwikkelde landen: een overzicht van de empirische literatuur

De financiële crisis heeft de belangstelling voor de relatie tussen karakteristieken van de financiële sector en groei doen herleven. Beleidsmakers vragen zich af hoe een optimale financiële sector eruitziet.
No title

Kan een financiële sector te groot zijn, of te geconcentreerd? Is toetreding door buitenlandse banken aantrekkelijk of niet? Dit overzicht van de empirische literatuur over de relatie van financiële markten en groei biedt beleidsmakers handvatten om deze vragen te beantwoorden. We vinden weinig bewijs dat een toename in traditionele maatstaven voor financiële ontwikkeling van landen zorgt voor meer groei. Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn dat financiële ontwikkeling boven een bepaald niveau gepaard gaat met afnemende meeropbrengsten, een grotere kans op misallocatie van krediet, of een toename van macro-economisch risico. Ook kunnen moeilijkheden bij het meten van financiële ontwikkeling een rol spelen. De empirische literatuur laat verder zien dat meer consumentenkrediet niet bijdraagt aan groei, dat een te hoge concentratie van banken vaak gepaard gaat met hogere rentes voor bedrijven en dat overheidseigendom van banken tot minder efficiënte banken leidt.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Andrei Dubovik