16 december 2010

BBP-groei voorspellen met leading indicators: het frequentieverschil gemodelleerd

Het voorspellen van BBP-groei met leading indicators kent een aantal moeilijkheden. In dit onderzoek wordt gekeken naar het probleem van gemengde beschikbaarheid: BBP-cijfers worden op kwartaalbasis gepubliceerd, terwijl veel leading indicators elke maand uitkomen.

Het recent voorgestelde MIDAS-model, dat met deze gemengde beschikbaarheid om kan gaan, wordt hier vergeleken met een aantal nieuw voorgestelde alternatieven. Daarnaast wordt onderzocht of poolen over meerdere voorspellingen de voorspelprestatie verbetert.

Het onderzoek laat zien dat het conventionele MIDAS-model met exponential Almon vertragingsfunctie goed presteert, maar dat het hier voorgestelde gebruik van modelselectie criteria de voorspelprestatie nog verder kan verbeteren. Ook wordt aangetoond dat poolen over voorspellingen gedaan door meerdere multivariate modellen de beste resultaten oplevert en dat deze methode tot 66 procent beter presteert dan een naïeve benchmark.

Contactpersonen

Auteurs

Lennart Dek