14 december 1998

Bedrijfslocatiemonitor 2; regionale verkenningen 2010

Deze publicatie is een product van het onderzoeksproject Bedrijfslocatiemonitor (BLM). Zij is gewijd aan verkenningen van de regionale werkgelegenheid en ruimtevraag van bedrijven en instellingen in Nederland in de periode 1998-2010.

De verkenningen zijn gebaseerd op drie scenario's van de economische en demografische ontwikkeling in Nederland. Voor de twaalf provincies alsmede voor drie grootstedelijke gebieden zijn afzonderlijke projecties gemaakt. De werkgelegenheid en de vraag naar ruimte groeien naar verwachting het snelst in de Randstad en Noord-Brabant. In de perifere gebieden in het noorden en zuidwesten van Nederland blijft de groei achter bij het nationale gemiddelde.

De toename van de landelijke vraag naar ruimte in de periode tot en met 2010 loopt tussen de scenario's uiteen van 6500 tot 13000 hectare. De regionale scenario-uitkomsten zijn geconfronteerd met het areaal aan onmiddellijk beschikbaar terrein en de ruimte die beschikbaar komt op terreinen die de komende jaren ontwikkeld zullen worden. Deze confrontatie levert indicaties op van mogelijke lokale knelpunten in de beschikbaarheid van bedrijventerrein. Zo blijkt dat, als de ontwikkeling van additionele terreinen uitblijft, het centrum en het zuiden van Nederland te maken kunnen krijgen met lokale tekorten aan bedrijventerrein. In de perifere landsdelen is het huidige terreinaanbod mogelijk groter dan de vraagtoename die zich zal voordoen in de periode tot en met 2010.

Lees meer over