12 december 2011

Begrotingsmultipliers, overzicht van recente empirische publicaties

In dit CPB Achtergronddocument worden recente toevoegingen aan de uitgebreide empirische literatuur over begrotingsmultipliers (effect van overheidsbestedingen op bbp) op een rijtje gezet.

Geconcludeerd kan worden dat deze toevoegingen de positieve gevolgen op korte termijn van stimuleringsmaatregelen in het algemeen bevestigen.

Er is een brede en stabiele consensus over de positieve gevolgen van stimuleringsmaatregelen op de economische groei op korte termijn en de negatieve gevolgen van bezuinigingen op de economische groei op korte termijn. Met andere woorden: de begrotingsmultiplier is duidelijk positief.

Auteurs

Wim Suyker