23 juli 2003

Beknopte analyse van de overslag in de Amsterdamse haven

Het ministerie van Ven W heeft het CPB om een beknopte analyse gevraagd van de ontwikkeling van de overslag in de Amsterdamse haven in de laatste jaren. De vraag is of deze ontwikkeling aanleiding geeft om het oordeel van juli 2001 over de kostenbatenanalyse (KBA) van een nieuwe grote sluis bij IJmuiden te herzien.

Hieronder wordt op deze twee vragen ingegaan. Wellicht moet de geraamde overslag van kolen iets omhoog. Daartegenover blijkt de geraamde groei van de container overslag nog altijd niet van de grond te komen. Voor de kosten batenanalyse van uitbreiding van het sluizencomplex pakt deze aanpassing van de vervoersramingen eerder negatief uit dan positief. Dat komt omdat de maatschappelijke baten van het voorkomen van wachttijden bij de overslag van bulkgoederen zoals kolen veel lager zijn dan bij containers.

Lees meer over