28 mei 2002

Belasting en buitenlandse directe investeringen: een samenvoeging van empirsch onderzoek

Gedurende de laatste decennia hebben Europese landen hun vennootschapsbelasting verlaagd. Terwijl de gemiddelde vennootschapsbelasting in de EU in 1990 38% was, is het tarief in 2000 inderdaad gedaald naar 33% (Gorter en De Mooij, 2001).

Hoewel de gemiddelde belastingdruk op bedrijven gedurende deze periode tamelijk stabiel is geweest, hebben sommige EU-regeringen onlangs voorstellen gelanceerd om de druk te verminderen. Ter illustratie, Duitsland, Ierland en Portugal hebben onlangs hun belastingtarieven verlaagd terwijl Nederland, Italië en Frankrijk voorstellen bespreken voor belastinghervorming en belastingvermindering. Deze voorstellen zijn ingegeven door de groeiende internationalisering van bedrijven en toenemende mobiliteit van kapitaal. Inderdaad richten Europese landen zich op het verbeteren van hun investeringsklimaat voor buitenlandse bedrijven, door hun belastingtarieven te verminderen.

Dit document geeft een overzicht van de empirische literatuur over de invloed van de vennootschapsbelasting op de toewijzing van buitenlandse directe investeringen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Ruud de Mooij
Sjef Ederveen

Lees meer over