29 december 2006

Belastingtarieven op energieverbruik: een aanpassing van de GTAP-6 tarieven

De belastingtarieven voor leveranties van energieproducten aan industrie en huishoudens in het GTAP-6 databestand verschillen voor sommige landen voor het jaar 2001 nogal met de tarieven die door het Internationaal Energie Agentschap zijn gerapporteerd (IEA).

Vooral de tarieven voor leveranties aan de industrie lijken te hoog te zijn. Dit memorandum laat de van IEA afgeleide tarieven zien aan de hand van waarnemingen uit de Energieprijzen en Belastingstatistieken en documenteert een nieuwe dataset met aangepaste belastingtarieven. Een vergelijking met het GTAP-6 databestand brengt een paar markante verschillen aan het licht. De tarieven zijn verder aangepast voor petroleum en steenkoolproducten na vergelijking van de impliciete belastingen die zijn berekend als percentage van het BBP met de OECD Belasting Statistiek. Voor andere energiedragers hebben we de tarieven niet verder aangepast.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Nico van Leeuwen

Lees meer over