29 mei 2005

Beleidsvarianten huishoudelijke dienstverlening

Er zijn goede redenen om dienstverlening lager te belasten als deze betrekking heeft op activiteiten die huishoudens ook zelf kunnen uitvoeren.

Het gedogen van informele vormen van betaalde dienstverlening aan huishoudens is equivalent met het geven van een kostprijsverlagende subsidie. Deze impliciete subsidie is nu al dusdanig hoog dat verdere prijsverlaging waarschijnlijk niet productief is: er dreigt dan gesubsidieerde overconsumptie van deze diensten.

Legalisering van informele dienstverlening leidt onvermijdelijk tot enige erosie van de belastinggrondslag omdat het bereik van de vrijstelling niet goed kan worden afgegrensd. De bestaande informele dienstverlening, al dan niet gelegaliseerd, legt een prijsbodem in de markt. Witte vormen zijn alleen kansrijk als het prijsniveau niet hoger, en de netto opbrengst voor de dienstverlener niet lager is dan op de informele markt. Dat vereist een aanzienlijke hogere RSP-subsidie. Noch legalisering, noch het creëren van een wit aanbod dat prijstechnisch kan concurreren met het bestaande informele aanbod zullen resulteren in (formele plus informele) werkgelegenheidswinst van enige betekenis in deze sector.

Lees meer over