19 augustus 2009

Beoordeling CPB FES-ronde selectieve continuering

Het CPB is door het kabinet gevraagd 14 projecten te toetsen in het kader van de zogenoemde 'selectieve continuering' van projecten. De projecten zijn ingediend in het kader van een door het kabinet vastgesteld budget vanuit het FES (Fonds Economische Structuurversterking) van 500 mln euro.

Deze notitie bevat een globale toetsing van de projecten. Uitgangspunt voor een beoordeling vormt de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart (in brede zin). Doel van de beoordeling is om informatie aan te dragen ten behoeve van een afweging door het Kabinet.

Twee projecten en één projectonderdeel zijn als gunstig (mits) beoordeeld. Het betreft hier condities die relatief eenvoudig uitvoerbaar lijken. Vijf projecten en één projectonderdeel zijn als gemengd beoordeeld. Vijf projecten en twee projectonderdelen hebben een ongunstig oordeel gekregen.

Het beeld in het kennis- en innovatiedeel is iets gunstiger dan in het onderwijsdomein. Gezien de beperkte tijdspanne van het project, heeft de analyse het karakter van een quick scan.

Auteurs

Ruud Okker