19 mei 2009

Beoordeling projecten ICRE 2007/2008

De ICRE (Interdepartementale Commissie Ruimtelijke Economie) heeft het CPB gevraagd een aantal projecten te toetsen in het kader van de besteding van FES-geld (Fonds Economische Structuurversterking) binnen diverse FES-enveloppen waarover besluitvorming in deze kabinetsperiode beoogd is.

Najaar 2007 zijn door departementen zes projecten ingediend, in 2008 waren dit er vier. Deze notitie bevat een globale toetsing van deze projecten.

Uitgangspunt bij de toetsing is de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart. Doel van de toetsing is om informatie aan te dragen voor een afweging door het kabinet.

Bij drie projecten is sprake van gunstige condities om maatschappelijk rendement te realiseren. Bij drie projecten is het beeld gemengd: hier kunnen met een aanpassing van de projectaanpak of door een deel van het project uit te voeren mogelijk alsnog gunstige condities ontstaan om een positief maatschappelijke rendement te realiseren. Bij vijf projecten is het beeld ongunstig. Uitvoering van deze projecten zal naar verwachting de maatschappelijke welvaart verlagen. Dit telt overigens op tot elf, omdat één project beoordeeld is als twee deelprojecten.

Gezien de beperkte tijdspanne heeft de analyse het karakter van een quick scan.

Downloads