28 september 2006

Bilaterale FDI voorraden per sector

Hoewel Diecte Buitenlandse Investeringen (FDI) steeds belangrijker wordt in de wereldeconomie, is het niet op grote schaal onderzocht. De theorie en empirie over handel zijn veel verder ontwikkeld dan over Directe Buitenlandse Investeringen.

Onderzoekers hebben grootschalige modellen ontwikkeld om handelsbeleid te analyseren. Deze modellen zijn gebaseerd op theorieën uit de micro-economie, evenwichtsmechanismen, en de vooruit- en terugkoppelingen tussen verschillende input- en outputmarkten. Bij het analyseren van het beleid op het gebied van handelsliberalisatie wordt de rol van directe buitenlandse investeringen steeds belangrijker. Lejour en Rojas-Romagosa onderzoeken de pogingen directe buitenlandse investeringen onder te brengen in CGE-modellen en Lejour et al. (2006) beschrijft het modelleren van directe buitenlandse investeringen in Toegepast Algemeen Evenwichtsmodel WorldScan van het CPB.

Voor het modelleren van directe buitenlandse investeringen hebben we een consistent databestand nodig van bilaterale directe buitenlandse investeringsvoorraden per bedrijfstak. Dit memorandum beschrijft de procedure om dit consistente databestand te verkrijgen voor 23 landen/regio’s en 10 sectoren in 2001.

Ons vertrekpunt zijn de gerapporteerde binnenkomende FDI voorraden naar OECD-partnerland. Vervolgens wordt een bestand geconstrueerd voor totale uitgaande en binnenkomende voorraden per land door gebruik te maken van waarnemingen of schattingen. Er worden aannames gemaakt om de totale uitgaande en binnenkomende voorraden per sector en per land naar en uit de wereld te bepalen, waarna de rest van de wereld per sector kan worden bepaald als residu. Gegeven deze doelstellingen is een schattingsprocedure ontwikkeld om de bilaterale voorraden per sector tussen de landen/regio’s uit te rekenen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Nico van Leeuwen