1 januari 1997

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 1999-2002

Het CPB heeft enige becijferingen gedaan met betrekking tot de ruimte voor lastenverlichting, uitgavenverhoging en/of tekortreductie voor de periode 1999-2002 die onder een aantal veronderstellingen kan ontstaan.

De uitkomsten kunnen politieke partijen helpen bij het formuleren van hun verkiezingsprogramma's op financieel en economisch terrein voor de komende kabinetsperiode. De berekeningen zijn gemaakt op basis van voorzichtige veronderstellingen over de economische groei. Dit weerspiegelt de ervaring dat het veel gemakkelijker is om te gaan met meevallers in de overheidsfinanciën dan met het overwinnen van tegenslagen. Daarnaast zijn schattingen gemaakt van de groei van de overheidsuitgaven in de komende jaren. Er blijkt een netto budgettaire manoeuvreerruimte van 0,7% van het BBP (niveau 2002) te zijn die gebruikt kan worden om het tekort te verminderen, extra uitgaven te doen en / of voor collectieve lastenverlichting.

Auteurs

Jan Dirk van de Hoef
Reijer Janssen
Henri Tamerus
Michiel Vergeer
Danny Zwerk