12 juni 2009

Budget deeltijd-WW

Per 1 april 2009 is de 'regeling deeltijd-WW tot behoud van vakkrachten' (hierna: deeltijd-WW) geïntroduceerd, welke als doel heeft werkloosheid te voorkomen onder gespecialiseerde werknemers.

Het budget voor de deeltijd-WW bestaat uit twee delen. Ten eerste zijn er de kosten die toch al gemaakt zouden worden, omdat de werknemers die gebruik maken van de deeltijd-WW, anders gebruik zouden hebben gemaakt van de reguliere WW.

Ten tweede is sprake van bijkomende kosten, die onder meer het gevolg kunnen zijn van bedrijfssluitingen en onnodig gebruik van de regeling. Voor het tweede deel, ook wel netto kosten genoemd, wordt door het kabinet een additioneel budget van 300 mln euro beschikbaar gesteld. Het eerste deel is door het ministerie van SZW geschat op 75 mln euro, waardoor een totaal (bruto) budget beschikbaar is van 375 mln euro.

Twee scenario's

In deze notitie gaan we na of de netto kosten van 300 mln euro redelijkerwijs corresponderen met een totaal budget van 375 mln euro. Omdat de uitkomst afhankelijk is van de duur van de recessie, hanteren we twee scenario's. In het scenario met een betrekkelijk korte recessie worden de bruto kosten geraamd op 625 mln euro. In het scenario met een lange recessie wordt dit verlaagd naar 550 mln euro.

De verwachting is daarom dat, gegeven het netto budget van 300 mln euro, meer werknemers gebruik kunnen maken van de deeltijd-WW dan eerder gedacht. Een budget van 375 mln euro zou slechts gerealiseerd worden indien sprake is van betrekkelijk veel 'onnodig gebruik' - dat wil zeggen dat circa twee derde van de deeltijd-WW'ers eigenlijk niet tot de doelgroep behoort. Het voorkomen van onnodig gebruik van de regeling is dus niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van effectiviteit, maar kan tevens een verhoging van het bruto budget impliceren. Daardoor kunnen meer werknemers gebruikmaken van de deeltijd-WW.

Downloads

Budget deeltijd-WW
Engels, Pdf, 60.5 KB