9 april 2009

Budgettaire en economische effect AOW-plan GroenLinks

In het verkiezingsprogramma van 2006 heeft GroenLinks voorgesteld de AOW in de toekomst te hervormen.

Het effect van dat voorstel op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën is door het CPB berekend en gerapporteerd in Keuzes in Kaart 2008-2011. De onderbouwing van deze berekening wordt echter niet gegeven.

Deze notitie geeft op verzoek van GroenLinks inzicht in de onderbouwing van het cijfer uit de publicatie. Bovendien wordt het effect uitgesplitst in een direct effect en een effect dat loopt via de arbeidsmarkt.