1 maart 2005

Budgettaire en economische effecten van de Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (ZVW), die op 21 december 2004 is aanvaard door de Tweede Kamer, vervangt op 1 januari 2006 de bestaande ziektekostenverzekeringen (ZFW en particulier) door een nieuwe zorgverzekering.

Het nieuwe zorgstelsel zou onder meer tot een efficiëntere zorgproductie moeten leiden doordat de rol van verzekeraars bij het aanbod van zorg wordt vergroot en concurrentie op onderdelen een belangrijker rol gaat spelen. Het pakket van de ZVW correspondeert min of meer met dat van de Ziekenfondswet (ZFW) en de Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekering (WTZ). Daarnaast wordt een deel van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de ZVW. De nieuwe zorgverzekering is verplicht voor alle inwoners van Nederland, uitgezonderd militairen in actieve dienst en gemoedsbezwaarden.

Dit memorandum beschrijft de effecten van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag op de lasten die burgers en bedrijven ervaren, op de overheidsfinanciën, de loonvoet en enkele andere macro-economische variabelen. De Zorgverzekeringswet (ZVW) beoogt de bestaande zorgverzekeringen (ZFW en particulier) in 2006 te vervangen door een nieuwe verzekering curatieve zorg.

Auteurs

Marcel Lever

Lees meer over