2 juli 2008

Budgettaire en koopkrachteffecten van SP-voorstel financiering zorg

De SP stelt een aantal wijzigingen voor in de financiering van de curatieve zorg (ZVW). In deze notitie worden de budgettaire effecten en de koopkrachteffecten van dit voorstel besproken.

Het voorstel is uitgewerkt voor het jaar 2009, waarbij de uitkomsten zijn vergeleken met de overeenkomstige cijfers uit het CEP 2008. De wijzigingen in de financiering van het zorgstelsel die de SP voorstelt zijn:

  • Een verlaging van de nominale premie van 1089 euro (bij ongewijzigd beleid) naar 400 euro;
  • Invoering procentuele werknemerspremie met een franchise;
  • Afschaffen maximum inkomensgrens voor werkgeverspremie;
  • Afschaffen zorgtoeslag;
  • Afschaffen eigen risico.

Lees meer over