3 mei 2011

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)

Het voorstel van de JOVD voor een vlaktaks behelst een ingrijpende aanpassing van het fiscale stelsel. Op verzoek van de JOVD heeft het CPB de budgettaire effecten, de koopkrachteffecten, de arbeidsmarkteffecten en de woningmarkteffecten van dit voorstel berekend.
No title

De JOVD stelt voor om het huidige belastingstelsel met vier verschillende schijven en bijbehorende schijftarieven op termijn, en wellicht geleidelijk, om te zetten in een vlaktaks. Daarbij stelt de JOVD voor om alle aftrekposten en alle heffingskortingen, behalve de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, te laten vervallen. Verder komen de hypotheekrenteaftrek, het eigen woningforfait en de overdrachtsbelasting te vervallen en wordt de huurtoeslag afgeschaft. Op verzoek van de JOVD heeft het CPB de budgettaire effecten, de koopkrachteffecten, de arbeidsmarkteffecten en de woningmarkteffecten van dit voorstel berekend. Vanwege het grote aantal zeer substantiële wijzigingen dat het voorstel behelst, is het onzeker of de CPB-modellen alle effecten precies in beeld kunnen brengen. De gepresenteerde resultaten moeten daarom worden gezien als een indicatie.

Ten behoeve van de berekening is het voorstel uitgewerkt voor het jaar 2012, waarbij voor enkele maatregelen met een ingroeitraject is uitgegaan van de structurele situatie. Gezien de grote aanpassingen en effecten, is directe en volledige invoering in de praktijk niet waarschijnlijk. De maatregelen die de JOVD voorstelt zijn:

  • Invoering van een vlaktakstarief;
  • Fiscalisering van aow, awbz en anw;
  • Afschaffen van alle heffingskortingen behalve de algemene heffingskorting en de arbeidskorting;
  • Verlaging van het box 2 tarief van 25% naar 15%;
  • Afschaffen van persoonsgebonden aftrekposten;
  • Afschaffen van posten die de belastingdruk verlagen op basis van tabel 5.4.1 uit bijlage 5 van de Miljoenennota 2011;
  • Vervallen van hypotheekrenteaftrek, eigenwoningforfait en overdrachtsbelasting;
  • Vervallen van de huurtoeslag.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 490.2 KB

Auteurs

Marcel Lever
Miriam Gielen