14 april 2003

CEP-op-maat "overige industrie" in Nederland 2002-2004

Dit memorandum presenteert een beschrijving van de branches in de Nederlandse "overige industrie" en de ramingen voor deze branches voor de periode 2002-2004 als onderdeel van het CEP 2003.

De branches maken, afhankelijk van de aard van hun producten en productieproces, verschillende ontwikkelingen door. De branches zijn zijn echter voor een belangrijk deel afhankelijk van het verloop van de nationale en internationale conjunctuur. De omzet en winsten van de meeste branches dalen in 2002 om pas in 2004 echt herstel te vertonen. Sommige ervaren daarbij sterke concurrentie van buitenlandse producenten op de Nederlandse markt.

Auteurs

Marieke Rensman