31 mei 2002

CEP-op-maat transportsector 2002-2003 - mei 2002

Deze CEP-op-maat is gemaakt voor branche-organisaties en bedrijven op het terrein van transport. Daarbij valt te denken aan Transport en Logistiek Nederland (TLN), NEA Transportonderzoek en -opleiding en de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisaties (NIWO).

Met deze eerste CEP-op-maat voor de transportsector willen we hun belangstelling peilen en meer concrete aanknopingspunten geven voor verbetering van onze ramingsprocedure. De gegevens zijn tevens een nadere onderbouwing van de ramingen in het CEP 2002.

De toekomstverkenning in deze CEP-op-maat is gemaakt ten behoeve van de opstelling van het Centraal Economisch Plan 2002 (april 2002). Deze laatste publicatie richt zich vooral op de hoofdlijnen van de economische vooruitzichten voor de jaren 2002 en 2003 en vermeldt maar beperkt achterliggende cijfers. Die cijfers worden hier op maat toegesneden op de bedrijfstak transport met een onderverdeling naar een aantal bedrijfsklassen.

Auteurs

Wim Groot
John Stikkelman