14 april 2003

CEP-op-maat voor Bouwnijverheid, bouwmaterialen en houtbewerking.

Deze CEP-op-maat geeft een nadere onderbouwing van het Centraal Economisch Plan 2003 voor de bedrijfstak Bouwnijverheid en de hieraan toeleverende takken.

Doelgroep voor deze publicatie zijn personen en instellingen die actief zijn in de bouwnijverheid, waarvoor onze publicaties als het Centraal Economisch Plan (CEP) of de Macro Economische Verkenning (MEV) niet goed aansluiten bij de specifieke behoefte van deze groep. Deze afzonderlijke publicatie moet in de belangstelling van deze doelgroep voor onze ramingen voorzien.

Deze publicatie gaat eerst in op de economische ontwikkelingen voor Nederland die ter grondslag liggen aan het beeld voor de Bouwnijverheid. Vervolgens volgt een beschrijving van de vooruitzichten voor de totale bedrijfstak bouwnijverheid voor het huidig en het komend jaar. Hierbij gaat de publicatie apart in op de ontwikkelingen voor de afzonderlijke deeltakken burgerlijke en utiliteitsbouw, grond-, weg en waterbouw, overige bouwactiviteiten en de hieraan toeleverende takken bouwmaterialen en houtbewerking.