27 augustus 1997

Challenging neighbours; heroverweging van Duitse en Nederlandse economische instellingen

'Challenging Neighbours' geeft vanuit een institutioneel oogpunt een uitgebreid verslag van de Duitse en Nederlandse economie.

Pensioenen, mededingingsbeleid, arbeidsverhoudingen, corporate governance, en gezondheidszorg behoren tot de onderwerpen waarvoor het institutionele kader en de prestaties van Duitsland en Nederland met elkaar worden vergeleken. De moeilijkheden die de landen hebben en successen die ze behalen ten aanzien van de vergrijzingsdruk, technologische ontwikkelingen, en de wereldwijde concurrentie zijn terug te voeren tot hun institutionele wortels, en leiden tot wederzijdse lessen voor institutionele hervorming voor Duitse en Nederlandse beleidsmakers.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Lees meer over