14 augustus 2001

Clusters: Bepalende factoren en effecten

Dit memorandum verkent de empirische literatuur over de effecten en bepalende factoren van clusters. Het ontdekt dat in het algemeen clusters tot meer innovatie, kennis spillover, snellere verspreiding van technologieën en kennis, en concurrentievoordelen leiden.

De aanwezigheid van een geschoolde beroepsbevolking is het belangrijkste doorslaggevende element voor clusters. Andere belangrijke factoren voor het ontstaan van clusters zijn schaalvoordelen en reikwijdte, kennis spillovers, en de concurrentie van buitenlandse concurrenten. Clusters lijken vooral van belang te zijn voor kleine bedrijven.

Verrassend genoeg is er betrekkelijk weinig samenwerking tussen deze bedrijven. Alhoewel clusters over het algemeen in de nabijheid van een kennisinstituut zijn gevestigd, is er ook relatief weinig samenwerking tussen de cluster en het kennisinstituut. Aangezien clusters geschoolde arbeid en concurrentie nodig hebben, zou goed clusterbeleid helemaal geen clusterbeleid kunnen zijn. In plaats daarvan zou de overheid naar een onderwijssysteem moeten zoeken dat een hoogopgeleide en geschoolde beroepsbevolking produceert, en concurrentie moeten bevorderen door het verder opengooien van de markt voor buitenlandse concurrenten.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Alex Hoen

Lees meer over