1 januari 1989

Cointegratie en foutencorrectiemodellen

Moeten econometrische schattingsrelaties in niveau of in (procentuele) mutatie worden geformuleerd?

Voorstanders van mutatie-vergelijkingen wezen op het gevaar van oneigenlijke ("spurious") correlatie, terwijl voorstanders van niveau-vergelijkingen betoogden dat  mutatie-vergelijkingen over het algemeen de lange termijn relaties die de economische theorie suggereert, niet adequaat kunnen weergeven.

In dit paper wordt enige recente litteratuur op dit terrein besproken, op een informele manier. Een centrale plaats wordt daarbij ingenomen door het begrip coïntegratie: trendmatige niveau-grootheden waartussen een stabiele lange termijnrelatie bestaat, heten gecoïntegreerd. Vervolgens wordt een in de literatuur voorgestelde schattingsprocedure toegepast op de werkgelegenheidsvergelijking in de bouwnijverheid. Het betreft hier een schattingsprocedure in twee stappen: eerst wordt de lange termijnrelatie geschat, vervolgens wordt daaraan het korte termijngedrag toegevoegd in de vorm van een foutencorrectiemodel.

Downloads

Auteurs

Arie ten Cate
Nick Draper