9 januari 1998

Concurrentie in communicatie- en informatiediensten; kansen en belemmeringen

Is Nederland op weg naar een communicatie paradijs of naar een kakofonie van elkaar beconcurrerende aanbieders?

Hoe zal het consumenten van communicatie en informatie services vergaan in het jaar 2010? Onderweg communicerend, gehaast iets kopend en actief kiezend wat ze willen zien? Of blijven mobiele telefoons, online winkelen en interactieve tv een speeltje voor weinigen?

Dit boek bewandelt twee wegen. De eerste weg leidt naar een samenvatting van de huidige situatie en concentreert zich op problemen die de overheid tegenkomt bij het invoeren van concurrentie in de C&I diensten. Het eerste deel van het boek stelt de knelpunten vast die levensvatbare concurrentie in de weg staan en bespreekt de pro's en contra's van beschikbare beleidsopties. De tweede weg leidt stroomafwaarts (naar de gebruikers van C&I) en naar de toekomst (een twaalftal jaar vanaf nu). Concurrentie in C&I diensten zal zeker een grote invloed hebben op de Nederlandse economie omdat feitelijk alle bedrijven en consumenten afhankelijk zijn van de telefoon en informatie nodig hebben. Het tweede deel van het boek beantwoordt waar, hoe en hoe groot die invloed zal zijn.

Dit is een Engelstalige publicatie. Helaas is van dit document geen digitale versie beschikbaar.