12 februari 2002

Concurrentie en innovatie: Implicaties voor marktwerkingsbeleid

Deze notitie onderzoekt de relatie tussen concurrentie en innovatie: is concurrentie goed of slecht voor de prikkels om te innoveren?

We bestuderen de relatie aan de hand van de concepten statische en dynamische efficiëntie. In een statisch efficiënte markt is het consumentensurplus maximaal en maken bedrijven normale winsten. Dynamisch efficiënte markten kenmerken zich door vernieuwing, bijvoorbeeld ten gevolge van product- en proces-innovatie. Kunnen markten zowel statisch als dynamisch efficiënt zijn, of is er sprake van een trade-off? We behandelen de theoretische mechanismen die zijn aangedragen in de literatuur, en gaan in op empirische bevindingen. Tenslotte worden implicaties voor marktwerkingsbeleid gepresenteerd.

Auteurs

Erik Canton