16 december 2010

Concurrentie gemeten met de winstelasticiteit: de Amerikaanse suikerindustrie, 1890-1914

De winstelasticiteit is een nieuwe maatstaaf voor concurrentie, geïntroduceerd in Boone (2008). Tot dusver is er geen direct bewijs dat deze maatstaf verschillende regimes van concurrentie empirisch kan onderscheiden.

Gebruikmakend van data van Genesove en Mullin (1998) van de Amerikaanse suikerindustrie in de periode 1890-1914 geven we in deze paper dat bewijs. We leiden een versie van de winstelasticiteit af die gebruikt kan worden voor deze dataset. Deze concurrentiemaatstaf classificeert het regime van monopoly/cartel correct als minder competitief dan het regime van een prijsoorlog of van het opbreken van een kartel.

Auteurs

Michiel van Leuvensteijn