1 juni 1998

Concurrentie op de Nederlandse koffiemarkt

De prijzen voor koffiebonen op de wereldmarkt hebben in de afgelopen jaren grote schommelingen laten zien, terwijl de consumentenprijzen voor gebrande koffiebonen aanzienlijk minder hebben gefluctueerd.

Dit onderzoeksmemorandum probeert de zwakke relatie uit te leggen tussen de prijzen van koffiebonen en de consumentenprijzen. De auteurs gebruiken en schatten een complex model met oligopolistische interactie. Er wordt aangetoond dat het relatief grote aandeel van andere kosten dan de kosten van de koffieboon goed is voor het belangrijkste deel van de zwakke relatie tussen de prijs van bonen en de consumentenprijzen. Het overblijvende deel volgt uit het absorberen van de winstmarge, maar dat is minder belangrijk aangezien oligopolistische onderlinge afhankelijkheid relatief concurrerend is. De schattingen worden gebruikt om simulaties uit te voeren onder alternatieve gedragshypotheses: duopolie en monopolie. De berekeningen laten zien dat consumentenprijzen veel hoger geweest zouden zijn en zouden zelfs nog minder hebben gefluctueerd (als gevolg van een grotere absorptie van de winstmarge) in deze alternatieve marktsituaties.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

F. Verboven