11 juni 2010

Concurrentie tussen zorgverzekeraars: het effect van groepscontracten

Veel zorgverzekeraars bieden collectieve contracten aan op de private zorgverzekeringsmarkt. In een empirische analyse van ongeveer 700 collectieve contracten gedurende de periode 2007-2008 laten we zien welke factoren een rol spelen bij de premiestelling. Deze publicatie is Engelstalig.

We vinden lagere premies voor collectieve contracten bij grote collectiviteiten, bij naturapolissen, bij werkgeverscollectiviteiten, bij nieuwe polissen, en bij zorgverzekeraars die behalve zorg ook andere verzekeringen aanbieden. Opmerkelijk is dat regionale collectiviteiten die gesitueerd zijn in het werkgebied van de zorgverzekeraar, hogere premies betalen dan andere collectiviteiten. Deze bevinding is inconsistent met de onderhandelingstheorie, volgens welke regionale collectiviteiten door een doelmatige inkoop van hun zorgverzekeraar juist een hogere korting (als die er al is) zouden moeten krijgen. Een mogelijke verklaring voor de hogere premies is dat regionale collectiviteiten minder prijselastisch zijn dan andere collectiviteiten.

Auteurs

C. Droge
I. Mosca

Lees meer over