23 november 2009

Consolidatie van de vennootschapsbelasting en betere samenwerking in de Europese Unie

Dit artikel onderzoekt de economische gevolgen van EU-voorstellen voor een hervorming in een deel van de lidstaten van de vennootschapsbelasting (Vpb) met een gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag. Deze publicatie is Engelstalig.

Consolidatie kan leiden tot een licht positieve welvaartswinst voor de EU als de verbeterde verliescompensatie in het nieuwe systeem niet worden gecompenseerd door hogere tarieven, maar met lagere lump-sum uitgaven. Achter deze gemiddelde winst gaat echter een ongelijke verdeling schuil, waarbij sommige lidstaten verliezen. Een coalitie van alleen winnaars leidt tot een lagere gemiddelde welvaartswinst en kan bovendien zorgen voor een kettingreactie van adverse selection waarbij steeds minder lidstaten aan de Vpb-hervorming zullen deelnemen. Coalities zijn het meest kansrijk als ze worden aangegaan door gelijke landen. Deze landen kunnen zelfs beter af zijn dan bij een EU-brede hervorming van de Vpb.

Contactpersonen

Foto Leon Bettendorf
Leon Bettendorf +31 6 46350704 Lees verder
Albert van der Horst Lees verder
Ruud de Mooij Lees verder
Hendrik Vrijburg Lees verder

Lees meer over