7 maart 2012

CPB als nationale waakhond voor begrotingsbeleid draagt bij aan consensus over economisch beleid

De Europese schuldencrisis heeft de belangstelling voor nationale waakhonden voor begrotingsbeleid sterk vergroot. Het CPB is wereldwijd de oudste en een van de meeste bekende van dergelijke waakhonden. Dit paper bespreekt de rol van het CPB in het Nederlandse begrotingsbeleid.
No title

Lees ook het gepubliceerde artikel bij ' VoxEU.org'  , de blog bij "Mostly Economics" of een presentatie die door Coen Teulings gebruikt is tijdens een conferentie van het IMF/Ministerie van Financiën van Zweden in Stockholm.

Vier lessen voor nationale waakhonden kunnen worden getrokken uit dit overzicht van 65 jaar CPB. Ten eerste, een reputatie van kwaliteit en onafhankelijkheid is essentieel. Het verwerven van een dergelijke reputatie vergt echter tijd. Ten tweede, de analyses moeten zich niet beperken tot begrotingsbeleid in strikte zin. De brede taakopvatting van het CPB draagt bij aan een algemeen begrip van de voor- en nadelen van verschillende beleidsopties en het genereren van consensus. Ten derde, de effectiviteit van een nationale waakhond hangt sterk af van een heldere scheiding van taken tussen de waakhond en de politiek. Ten vierde, onderdeel zijn van de overheid heeft als voordeel dat vertrouwelijke informatie kan worden gebruikt en dat de waakhond een zeer effectieve rol kan spelen bij de beleidsbepaling. Het nadeel is echter dat de onafhankelijkheid in het geding kan komen, of dat die voor buitenstaanders niet goed duidelijk of geloofwaardig is.

Auteurs

Coen Teulings

Lees meer over